STALLING 37

Formulieren
Stallingsovereenkomst inclusief algemene voorwaardenOpmerking:

Als u besluit om klant te worden, dient U aan de volgende voorwaarden te voldoen:
* Voertuig dient verzekerd te zijn (ook in de stalling dóór eigenaar voertuig), kopie van verzekeringsbewijs overhandigen.
* Voertuigen dienen vrij te zijn van gasflessen en andere vluchtige vloeistoffen.
* Bij overtreding wordt het voertuig op kosten van de eigenaar verwijderd uit de stalling.